Slovenská spektroskopická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

 
 

Spektroskopická společnost

Jana Marka Marci

 

 

 

XXII. Slovensko - Česká spektroskopická konferencia

 

 

11. – 15. október 2020

 

Hotel Družba, Bratislava, Slovensko

 

>>> Z dôvodu epidémie koronavírusu sa XXII. SČSK v roku 2020 neuskutoční <<<

 

 

 

Hlavní sponzori:

 

Aktualizované: 05. 05. 2020