Prístroje a chemikálie

Prístrojová komisia SSS si dovoľuje požiadať všetky pracoviská, na ktorých sa nachádza prebytočná laboratórna technika (najmä spektrometre – funkčné i nefunkčné), resp. prebytočné zásoby chemikálií, aby ich prostredníctvom našej komisie ponúkli iným pracoviskám. Ponuky alebo požiadavky pošlite na adresu SSS.

   
-

 

ULVG PRIF UK odkúpi za zostatkovú cenu staršie modely AAS spektrometrov Perkin-Elmer (napr. 5000, 4100, 3030, 1100) a EDL lampy (Systém 1 a 2). Kontakt: ULVG PRIF UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava 4, telefón: 02/60296290, e-mail: matus(at)fns.uniba.sk

 

 

-

 

Výskumný ústav po likvidácii laboratórií ponúka výhodný predaj grafitových kyvetiek s pyrolytickou vrstvou pre AAS Perlin-Elmer (zľava 25%). Kontakt: Pán Poláček, telefón: 02/64362095 Laborkonzorcium, Dr. Marian Polák, Krížna 52, Bratislava, telefón: 02/55577325, mobil: 0903 412 868