Slovenská spektroskopická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Mlynská dolina

842 15 Bratislava

e-mail: sss@spektroskopia.sk

 


Československá spektroskopická spoločnosť pri ČSAV, zal. 1949

Slovenská spektroskopická spoločnosť, zal. 1993


Aktuálne:

 

XXII. Slovensko - Česká spektroskopická konferencia - Z dôvodu epidémie koronavírusu sa XXII. SČSK v roku 2020 neuskutoční. (aktualizované: 05. 05. 2020) - NOVÉ

  Bulletin Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci č. 186 (pridané: 26. 02. 2020) - NOVÉ
 

Optik Instruments - plánované akcie 2020 (pridané: 26. 02. 2020) - NOVÉ

 

Spravodaj SSS ročník 26 č. 2 (2019)

 

 

Generálni sponzori: