Slovenská spektroskopická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Mlynská dolina

842 15 Bratislava

e-mail: sss@spektroskopia.sk

 


Československá spektroskopická spoločnosť pri ČSAV, zal. 1949

Slovenská spektroskopická spoločnosť, zal. 1993


Aktuálne:

 

Akademie molekulové vibrační spektroskopie (AMS) (pridané: 12. 07. 2021) - NOVÉ

 

Bulletin Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci č. 190 (pridané: 12. 07. 2021) - NOVÉ

 

Optik Instruments - plánované akcie 2021 (pridané: 23. 02. 2021)

 

XXII. Slovensko - Česká spektroskopická konferencia - Z dôvodu epidémie koronavírusu sa XXII. SČSK v roku 2020 neuskutoční. (aktualizované: 05. 05. 2020)

 

Spravodaj SSS ročník 27 č. 2 (2020)

 

 

Generálni sponzori: