Slovenská spektroskopická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Mlynská dolina

842 15 Bratislava

e-mail: sss@spektroskopia.sk

 


Československá spektroskopická spoločnosť pri ČSAV, zal. 1949

Slovenská spektroskopická spoločnosť, zal. 1993


Aktuálne:

 

European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022 a 17. Česko - Slovenská spektroskopická konferencia, 4.-9. septembra 2022, Brno, ČR (pridané: 19. 01. 2022) - NOVÉ

 

Bulletin Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci č. 192 (pridané: 25. 01. 2022) - NOVÉ

 

Optik Instruments - NOVINKY (pridané: 25. 01. 2022) - NOVÉ

 

Bruker Optics - NOVINKY (pridané: 25. 01. 2022) - NOVÉ

 

Akademie molekulové vibrační spektroskopie (AMS) (pridané: 12. 07. 2021)

 

Spravodaj SSS ročník 28 č. 2 (2021)

 

 

Generálni sponzori: