Slovenská spektroskopická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Mlynská dolina

842 15 Bratislava

e-mail: sss@spektroskopia.sk

 


Československá spektroskopická spoločnosť pri ČSAV, zal. 1949

Slovenská spektroskopická spoločnosť, zal. 1993


Aktuálne:

 

Bulletin Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci č. 182 (pridané: 04. 03. 2019) - NOVÉ

 

Pragolab - plánované akcie 2019 (pridané: 04. 03. 2019)

 

Optik Instruments - plánované akcie 2019 (pridané: 04. 03. 2019)

 

Spravodaj SSS ročník 25 č. 2 (2018)

 

 

Generálni sponzori: