Slovenská spektroskopická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Mlynská dolina

842 15 Bratislava

e-mail: sss@spektroskopia.sk

 


Československá spektroskopická spoločnosť pri ČSAV, zal. 1949

Slovenská spektroskopická spoločnosť, zal. 1993


Aktuálne:

 

 

 

konferencia Mössbauer Spectroscopy in Materials Science msms2018, 25. - 29. júna 2018, Praha, ČR (pridané: 17. 01. 2018) - NOVÉ

 

16. Česko - Slovenská spektroskopická konference, 27. - 31. mája 2018, Luhačovice, ČR (pridané: 24. 10. 2017)

 

Bulletin Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci č. 178 (pridané: 06. 02. 2018)

 

ESAS & CANAS 2018, 20. - 23. marca 2018, BAM, Berlín, Nemecko (pridané: 05. 09. 2017)

 

Pragolab - plánované akcie 2018 (pridané: 17. 01. 2018) - NOVÉ

 

Optik Instruments - plánované akcie 2018 (pridané: 23. 04. 2018) - NOVÉ

 

Spravodaj SSS ročník 24 č. 2 (2017)

 

 

Generálni sponzori: