Registration fee of EUR 400 covers organizational expenses and accommodation from Monday, January 31, 2011 till Friday, February 4, 2011. The fee for university students and accompanying persons is EUR 200*. Registration fee can be paid by bank transfer (from November 2010 till January 2011) or in cash at the registration desk on arrival.

*Slovenskí študenti môžu požiadať o účastnícky grant. V prípade záujmu kontaktujte organizátorov. Žiadosti o granty sú uzavreté.

Payment Details
Bank name: Poštová banka, a.s.
Bank address: Prievozská 2/B, 824 64 Bratislava 26, Slovakia
Name of account holder: Slovenská spektroskopická spoločnosť
Account name: Slovenská spektroskopická spoločnosť
Account number: 0020096353
Bank code: 6500
Constant symbol: 0308
Variable symbol: 1111
IBAN: SK31 6500 0000 0000 2009 6353
BIC/SWIFT: POBNSKBA
Payment description: WSSR – first name, last name

Next