História a súčasnosť slovenskej, českej a svetovej spektroskopie, spektrochémie a chemickej analýzy z pera nestorov spektroskopie na Slovensku prof. Ing. Eduarda Plška, DrSc. a prof. Ing. Mikuláša Mathernyho, DrSc a ďalších osobností

 

Mikuláš Matherny: Postavenie emisnej a absorpčnej atómovej spektrochémie na Slovensku, Chem. Listy 85 (1991) 673-680

 

Eduard Plško: Niekoľko osobných spomienok na počiatky využívania spektroskopie na Slovensku, Spravodaj SSS 1 (1995) 5-8

 

Mikuláš Matherny: Spolupráca spektroskopických organizácií v stredo- a východoeurópskom regióne, Spravodaj SSS 2 (1995) 3

 

Eduard Plško: Personalities who have contributed to the development of our spectrochemistry, XIVth Seminar on atomic spectrochemistry, September 1998, High Tatras - Podbanské, Proceedings, 6-12

 

Mikuláš Matherny: Activity in the field of analytical chemistry and spectroscopy in Central and Eastern Europe in the period 1954-1991, Magyar Kémiai Folyóirat 101 (1995) 1-4 (in Hungarian)

 

Mikuláš Matherny: Slovak spectroscopic events between 1959 and 1999, 4th European furnace symposium and XVth Slovak spectroscopic conference, 12-16 June 2000, High Tatras - Podbanské, Proceedings, 7-10

 

Eduard Plško: Development, present state and possibilities of chemical analysis in study of Earth, Slovak Geol. Mag. 9 (2003) 93-98

 

Eduard Plško: Spectral analysis as product of historical development of our knowledge, Transactions of the Universities of Košice 2 (2004) 1-8

 

Eduard Plško: Osobnosti vo vývoji našej analytickej chémie, Súčasnosť a trendy analytickej chémie 2005, 29.-30. september 2005, Bratislava, Zborník príspevkov, Pr 1

 

Eduard Plško: Niekoľko známych, ale aj menej známych poznatkov z histórie vývoja atómovej spektroskopie na Slovensku, Spravodaj SSS 16 (2009) 37-42

 

Eduard Plško: Historický vývoj medzinárodnej spolupráce v slovenskej atómovej spektroskopii, 14. česko-slovenská spektroskopická konferencia, Litomyšl, ČR, 31. 05. - 03. 06. 2010, Zborník, Z-1

 

Jana Kubová: Rozvoj atómovej spektroskópie v ČSSR (1970-1993), 14. česko-slovenská spektroskopická konferencia, Litomyšl, ČR, 31. 05. - 03. 06. 2010, Zborník, Z-3

 

Karol Flórián: Od výberových seminárov k slovenskej spektroskopickej konferencii – historický prehľad, Výberový seminár o atómovej spektroskopii, Herľany, 1. júl 2010, Zborník

 

Eduard Plško: Moji učitelia, Výberový seminár o atómovej spektroskopii, Herľany, 1. júl 2010, Zborník

 

Mikuláš Matherny: Dejiny Katedry chémie HF TU Košice, Výberový seminár o atómovej spektroskopii, Herľany, 1. júl 2010, Zborník

 

Jana Kubová: Od klasickej spektrografie k ICP-MS: vývoj a aplikácie spektrochemických metód na GÚ PRIF UK, Výberový seminár o atómovej spektroskopii, Herľany, 1. júl 2010, Zborník

 

Vítězslav Otruba: Atomová spektroskopie na katedře analytické chemie Masarykovy univerzity v Brně, Výberový seminár o atómovej spektroskopii, Herľany, 1. júl 2010, Zborník

 

Karol Flórián, Mikuláš Matherny: 50 years of atomic spectroscopy on TU in Košice, celebrating his 60th anniversary: past – presence and future perspectives, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 / XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference, October 7-12, 2012, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, Slovakia, Book of Abstracts, 17

 

Tibor Kántor: History of ESAS and related meetings: a personal view, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 / XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference, October 7-12, 2012, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, Slovakia, Book of Abstracts, 18

 

Eduard Plško: Some personal recollections concerning the development of spectroscopy in Slovakia, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 / XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference, October 7-12, 2012, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, Slovakia, Book of Abstracts, 19

 

Karol Flórián: Professor Mikuláš Matherny and his Košice Spectroscopy School: History and Scientific Milestones, XXIst Slovak-Czech Spectroscopic Conference, October 16-20, 2016, The Low Tatras - Liptovský Ján, Slovakia, Book of Abstracts, 12