Prístroje a chemikálie

Prístrojová komisia SSS si dovoľuje požiadať všetky pracoviská, na ktorých sa nachádza prebytočná laboratórna technika (najmä spektrometre – funkčné i nefunkčné), resp. prebytočné zásoby chemikálií, aby ich prostredníctvom našej komisie ponúkli iným pracoviskám. Ponuky alebo požiadavky pošlite na adresu SSS.

   
-

 

ULVG PRIF UK odkúpi za zostatkovú cenu staršie modely AAS spektrometrov Perkin-Elmer (napr. 5000, 4100, 3030, 1100) a EDL lampy (Systém 2). Kontakt: ULVG PRIF UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava 4, telefón: +421 2 9014 9290, e-mail: marek.bujdos(at)uniba.sk