Slovenská spektroskopická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Mlynská dolina

842 15 Bratislava

e-mail: sss@spektroskopia.sk

 


Československá spektroskopická spoločnosť pri ČSAV, zal. 1949

Slovenská spektroskopická spoločnosť, zal. 1993


Aktuálne:

 

 

 

18th Czech - Slovak Spectroscopic Conference (CSSC), 27. - 31. mája 2024, Kurdějov, ČR (pridané: 08. 01. 2024) - NOVÉ

 

Bulletin Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci č. 198 (pridané: 08. 01. 2024)

 

Optik Instruments - NOVINKY (aktualizované: 20. 09. 2023)

 

Optik Instruments - Akcie a školenia (aktualizované: 03. 04. 2024) - NOVÉ

 

Bruker Optics - NOVINKY (aktualizované: 07. 02. 2024)

 

Akademie molekulové vibrační spektroskopie (AMS) (aktualizované: 08. 01. 2024)

 

Spravodaj SSS ročník 30 č. 2 (2023)

 

 

Generálni sponzori: