Konferencia Mössbauerovské rojení 2015

10. - 11. novembra 2015 - UJFI FEI STU Bratislava

Vložné na konferenciu je 100 EUR, ktoré prosíme uhradiť na účet SSS:

    Názov banky: Tatra banka, a.s.
    Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
    Pobočka banky: Karloveská 1, 841 04 Bratislava
    Meno majiteľa účtu: Slovenská spektroskopická spoločnosť
    Názov účtu: Slovenská spektroskopická spoločnosť
    Číslo účtu: 2921888728
    Kód banky: 1100