Orgány spoločnosti

 

Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2023-2025):

   

Predseda: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

   

1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.

    2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
     
  Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2023-2025):
    RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
    doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
    doc. RNDr. Martin Urík, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
    doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
       
       
  Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2020-2022):
    Predseda: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
    1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.
    2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
       
  Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2020-2022):
    RNDr. Marek Bujdoš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
    doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
    doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
    doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
       
       
  Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2017-2019):
    Predseda: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
    1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.
    2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
       
  Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2017-2019):
    prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
    RNDr. Marek Bujdoš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
    doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
    doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
     
     
  Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2014-2016):
   

Predseda: Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

   

1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.

    2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: Doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
     
  Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2017-2019):
    RNDr. Marek Bujdoš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    Doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
    Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Hutnícka fakulta, TU v Košiciach
    Doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Hutnícka fakulta, TU v Košiciach
    Doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
     
     
  Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2011-2013):
   

Predseda: Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

   

1. miestopredseda a vedecký tajomník: Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD.

    2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: RNDr. Peter Matúš, PhD.
     
  Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2011-2013):
    RNDr. Marek Bujdoš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    Ing. František Čacho, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
    Doc. Ing. Miroslav Fišera,  CSc. Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
    Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. Hutnícka fakulta, TU v Košiciach
    Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    Doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
    RNDr. Peter Matúš, PhD. Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
    Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
    Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Hutnícka fakulta, TU v Košiciach
    Doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Hutnícka fakulta, TU v Košiciach
    Doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
       
     
  Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2008-2010):
   

Predseda: Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

   

Miestopredseda a vedecký tajomník: Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD.

    Organizačný tajomník a hospodár: RNDr. Peter Matúš, PhD.
     
  Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2008-2010):
    Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.
    RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.
    Ing. Iveta Chovancová
    Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD.
    Ing. Daniela Mackových, CSc.
    RNDr. Peter Matúš, PhD.
    Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
    Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.
    Doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
    Ing. Adriana Shearman, CSc.
    Doc. Ing. Viera Vojteková, PhD.