Registration fee of EUR 450 covers organizational expenses and accommodation from Monday, March 11, 2013 till Friday, March 15, 2013. The fee for university students and accompanying persons is EUR 290*. Registration fee can be paid by bank transfer (from January 2013 till February 2013). However, we prefer payment in cash at the registration desk on arrival against receipt/invoice.

*Slovenskí študenti môžu požiadať o účastnícky grant. V prípade záujmu kontaktujte organizátorov. V aplikácii uveďte pracovisko a meno vedúceho (školiteľa/riaditeľa).

Payment Details
Bank name: Tatra banka, a.s.
Bank address: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovakia
Name of account holder: Slovenská spektroskopická spoločnosť
Account name: Slovenská spektroskopická spoločnosť
Account number: 2921888728
Bank code: 1100
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2188 8728
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Payment description: WSSR – First name, Last name

Next