Uskutočnené akcie Slovenskej spektroskopickej spoločnosti:

 

  European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022 a 17. Česko - Slovenská spektroskopická konferencia

4. - 9. septembra 2022, Brno, ČR

 

Mössbauer Spectroscopy in Materials Science msms2018

25. - 29. júna 2018, Praha, ČR

 

16. Česko - Slovenská spektroskopická konference

27. - 31. mája 2018, Luhačovice, ČR

 

ESAS & CANAS 2018

20. - 23. marca 2018, BAM, Berlín, Nemecko

 

XXI. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia

16. - 20. októbra 2016 - Liptovský Ján

 

Mössbauer Spectroscopy in Materials Science msms2016

23. - 27. mája 2016 - Liptovský Ján

 

European Symposium on Atomic Spectrometry - ESAS2016

31. marca - 2. apríla 2016 - Eger, Maďarsko

 

Mössbauerovské rojení 2015

10. - 11. novembra 2015, Bratislava

 

Seminár venovaný 85. výročiu narodenia prof. Ing. Eduarda Plška, DrSc.

10. apríla 2015, Bratislava

 

Seminár s vyhodnotením 9. kola Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov

12. novembra 2014, Bratislava

 

Mössbauer Spectroscopy in Materials Science

26. - 30. mája 2014, Hlohovec u Břeclavi, ČR

 

ESAS 2014 a 15. Česko-slovenská spektroskopická konferencia

16. - 21. marca 2014, Praha, ČR

 

Winter School of Synchrotron Radiation

10. - 14. februára 2014, Liptovský Ján

 

Analytika v geológii a v životnom prostredí

13. -15. novembra 2013, Spišská Nová Ves

 

Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2013

11. - 15. marca 2013, Liptovský Ján

 

European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 - XX. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia

7. – 12. októbra 2012, Tatranská Lomnica

 

Prednáška prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.: Ionizujúce žiarenie: hrozba alebo pomocník?

15. marca 2012, Košice

 

Elektrochémia v atómovej spektroskopii

Chemické horizonty 2012 - doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.

1. februára 2012, Bratislava

 

Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia (XPS) – pomocník pri štúdiu pevných povrchov 

Chemické horizonty 2011 -  Ing. Matej Mičušík, PhD.

9. novembra 2011, Bratislava

 

Zimná škola synchrotrónového žiarenia WSSR 2011

31. januára - 4. februára 2011, Liptovský Ján

 

Prednáška prof. G. Záray: Chemical characterization of urban aerosols

9. decembra 2010, Bratislava

 

Seminár s vyhodnotením 7. kola Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov

3. novembra 2010, Bratislava

 

Chemické horizonty 2010  - prednáška: prof. M. Miglierini - Synchrotrónové žiarenie

3. novembra 2010, Bratislava

 

Výberový seminár o atómovej spektroskopii

1. júla 2010, Herľany, SR - FOTOGALÉRIA

 

14. Česko-Slovenská spektroskopická konferencia

31. mája - 3. júna 2010, Litomyšl, ČR

 

Prednáška "Analytické metody vhodné pro speciaci prvků"

20. apríla 2010, PF UPJŠ Košice

 

Konferencia "Mössbauer Spectroscopy in Materials Science" - zborník

31. januára - 5. februára 2010, Liptovský Ján

 

Workshop ET AAS 2009

25. júna 2009, Bratislava

 

XIX. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia

12.-16. októbra 2008, Častá-Papiernička

 

Erasmus School Engineering and characterisation of nanostructures by photon, ion beam, and nuclear method

2. - 11. mája 2008, Smolenice

 

XVIII. Slovenská spektroskopická konferencia

15.-18. októbra 2006, Spišská Nová Ves

 

XVII. Slovenská spektroskopická konferencia

5.-9. septembra 2004, Tatranské Zruby