Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti

Spravodaj SSS je recenzovaný vedecký časopis zameraný na výskum a vzdelávanie v oblasti spektroskopie a spektrometrie na Slovensku.

Spravodaj SSS vydáva Slovenská spektroskopická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Vychádza v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku dvakrát ročne.

Adresa redakcie: ULVG PRIF UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava 4, tel. č.: 02/60296280, e -mail: sss@spektroskopia.sk

ISSN 1338-0656

Redakčná rada: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.
  prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.
  prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.
  doc. RNDr. Jana Kubová, PhD.; predsedníčka
  doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.; zodpovedný redaktor
  Ing. Monika Ursínyová, PhD.
  doc. Ing. Viera Vojteková, PhD.

Pre prípravu článku do Spravodaja SSS prosíme použiť šablóny v slovenskom a anglickom jazyku.

Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti si môžete stiahnuť v elektronickej podobe:

Spravodaj ročník 30 č. 2 (2023) - NOVÉ

Spravodaj ročník 30 č. 1 (2023)

Spravodaj ročník 29 č. 2 (2022)

Spravodaj ročník 29 č. 1 (2022)

Spravodaj ročník 28 č. 2 (2021)

Spravodaj ročník 28 č. 1 (2021)

Spravodaj ročník 27 č. 2 (2020)

Spravodaj ročník 27 č. 1 (2020)

Spravodaj ročník 26 č. 2 (2019)

Spravodaj ročník 26 č. 1 (2019)

Spravodaj ročník 25 č. 2 (2018)

Spravodaj ročník 25 č. 1 (2018)

Spravodaj ročník 24 č. 2 (2017)

Spravodaj ročník 24 č. 1 (2017)

Spravodaj ročník 23 č. 2 (2016)

Spravodaj ročník 23 č. 1 (2016)

Spravodaj ročník 22 č. 2 (2015)

Spravodaj ročník 22 č. 1 (2015)

Spravodaj ročník 21 č. 2 (2014)

Spravodaj ročník 21 č. 1 (2014)

Spravodaj ročník 20 č. 2 (2013)

Spravodaj ročník 20 č. 1 (2013)

Spravodaj ročník 19 č. 2 (2012)

Spravodaj ročník 19 č. 1 (2012)

Spravodaj ročník 18 č. 2 (2011)

Spravodaj ročník 18 č. 1 (2011)

Spravodaj ročník 17 č. 2 (2010)  

Spravodaj ročník 17 č. 1 (2010)

Spravodaj ročník 16 č. 2 (2009)

Spravodaj ročník 16 č. 1 (2009)

 

Využite možnosť výhodnej inzercie v Spravodaji Slovenskej spektroskopickej spoločnosti.

Cenník inzercie:

Formát Cena/EUR
jedna strana (A4) 100
polovica strany (A5) 75
štvrtina strany (A6) 50